Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Rendición de Cuentas 2017

Escoja con una (X) el tema que le gustaría que se incluyera:

1. Autoridad- Le compete regular, certificar, vigilar y controlar a todos los proveedores de servicios a la aviación, y sancionar el incumplimiento a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RA

Cambios realizados a la normatividad aeronáutica en el 2017

2. Proveedor de servicios: Aerocivil suministra los servicios a la navegación aérea, servicios aeroportuarios y servicios de instrucción a personal aeronáutico

Rediseño del espacio aéreo de Bogotá

¿Otro cuál?

Hóa đơn điện tử có làm giả được không? Câu trả lời là có. Nhiều người cho rằng hóa đơn điện tử đơn giản là file PDF được gửi qua email bởi người bán hay đối tác. Nhưng thật sự hóa đơn điện tử hợp lệ cần có file PDF có dữ liệu chính xác với hóa đơn và trùng với các dữ liệu trên file hóa đơn XML, có đầy đủ các thông tin đơn vị bán hàng, tên công ty mã số thuế, chữ ký số…
Tuy nhiên ngày nay có nhiều đối tượng giả danh, lừa đảo gửi những mail HĐĐT giả danh để lừa đảo trục lợi. Dù là kế toán của một doanh nghiệp thì cũng không phải ai cũng có thể phân biệt được hóa đơn điện tử thật hay giả.
Vì vậy để kiểm tra hóa đơn điện tử thật hay giả, chúng ta cần có kiến thức nhất định và kiểm tra đúng nội dung hóa đơn điện tử,  tra cứu trên cổng tra cứu hóa đơn điện tử.
https://4si.vn/
Cách xử lý hóa đơn điện tử giả
Liên hệ ngay bên bán hàng để kiểm tra lại xem bên bán hàng đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử đó chưa. Nếu bên bán hàng đã thông báo phát hành rồi thì chụp ảnh cho xin thông báo phát hành hóa đơn của bên bán hàng được cơ quan Thuế chấp nhận.
Hoặc có thể do bạn đang mở qua trình duyệt google chrome, cococ,.. Hãy thử mở lại bằng trình duyệt Internet Explorer.
Ghi chú trường hợp tra cứu Hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ mua của Chi Cục Thuế thì sẽ chỉ hiện thông tin của Doanh nghiệp mua Hóa đơn mà không có Thông tin Hóa đơn.
Thông tin người bán hàng hóa dịch vụ hiển thị đúng với dấu mộc vuông trên hóa đơn bán hàng là đúng, hợp pháp
Thông tin hóa đơn sẽ không hiển thị gì vì đây là hóa đơn bán hàng mua của Cục Thuế, do Cục Thuế quản lý
Tình trạng làm giả hóa đơn điện tử hiện nay khá phức tạp đã gây thiệt hại lớn đối với nhiều doanh nghiệp. Để tránh nhận phải hóa đơn giả, gây rắc rối và thất thoát cho doanh nghiệp, bạn nên sử dụng các biện pháp chống giả hóa đơn điện tử. Bạn có thể tham khảo sử dụng Phần mềm Quản Lý Hóa Đơn Điện Tử 4Si là giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp hiện nay.
https://www.aerocivil.gov.co/atencion/participacion/encuesta/Lists/Rendicin%20de%20Cuentas%202017/DispForm.aspx?ID=13004
Created at 9/10/2021 12:00 AM by  
Last modified at 9/10/2021 12:00 AM by