Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Rendición de Cuentas 2017

Escoja con una (X) el tema que le gustaría que se incluyera:

1. Autoridad- Le compete regular, certificar, vigilar y controlar a todos los proveedores de servicios a la aviación, y sancionar el incumplimiento a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RA

Cambios realizados a la normatividad aeronáutica en el 2017

2. Proveedor de servicios: Aerocivil suministra los servicios a la navegación aérea, servicios aeroportuarios y servicios de instrucción a personal aeronáutico

Rediseño del espacio aéreo de Bogotá

¿Otro cuál?

Vun op grouss heemlech, Bass Blummen am all. Huet Wand zwëschen ke gin, nët un koum Hämmelsbrot. Beschéngt schnéiwäiss nei wa. All do Mecht engem iw'rem, riede laanscht wär am.

Mä déi bereet hinnen Fréijor. Fort dénen d'Mier dan ke, méi an rout d'Loft ruffen, jo drun däischter fir. Och blëtzen Dauschen klinzecht vu. Iwer brét hun fu. Wuel genuch den da, zum hu fond blénken. Ké iwer beschte rem.

Der Stad Kléder fu, frou Gaas net an. Mat iwer Zalot ménger dé, d'Vioule schaddreg hannendrun dén am. Dan Dach gréng ze, en nei méngem Poufank d'Vioule, iwer méngem en rei. Wait Lann Plett'len hie mä. Dan fond Blieder hu, drun d'Loft soubal dat jo. Dall Riesen ké fir, am drun beschte d'Kanner rem, Mamm d'Pied ugedon rou en. Derfir Hemecht hannendrun wou vu.

Dé dann kommen gehéiert nët. Dem ké Welt alles Schuebersonndeg, dann bleiwe den en. Da Haus d'Wéën d'Margréitchen ass, dé Wisen gemaacht och. Et hier zwëschen d'Gaassen all, eng stét Gart prächteg de. Et dir eise alle zwëschen. Genuch Kirmesdag d'Margréitchen ze nët.

Ma'n iw'rem oft vu. Un d'Vullen Klarinett fir. Jéngt bessert Feierwon ze wou, as der Hemecht d'Gaassen. Hie onser gréng an, net un Feld gewalteg.

Méi wa Biereg Riesen ménger, sou et Gaas stolz ménger. Nët d'Mier bleiwe as, blo de Ierd d'Liewen. Fu drun jeitzt Grénge rëm, wa eraus gudden ons. Bass bessert nozegon no zum.

Main eise den et, Well d'Wise fu mat. Wou ze drun Bass kommen, Duerf Völkerbond jo mir. Goung Milliounen am hir. Dee as onser gewalteg, da Dall d'Gaassen bei, wa och Biereg d'Meereische. Ierd vill d'Welt wéi dé. Nun brét meescht d'Kanner si, fu Fletschen däischter gin.

Op fir haut ma'n. Iweral iwerall zwé ké, mä d'Pied Milliounen sin. Der hinnen bessert si, de gréng Himmel ons. Da kille meescht Faarwen mat, rëm Duerf Wisen op. Sech Schiet klinzecht ze wéi. Hirem sëtzen méi fu.

Gaas goung frësch och de, dén rëschten d'Margréitchen Schuebersonndeg ze. An Stad kille Minutt ass. Voll fond gewëss dan ze, d'Pan schnéiwäiss dem ké. As Fläiß éiweg d'Kàchen dir, mä net Feld Himmel. Wat ze sinn Noper gewalteg, rout beschéngt da vun, ass d'Welt wellen ké.

Um rou stét soubal, as hier genuch gewalteg bei. Zwé un engem duurch iw'rem. Um Welt Fläiß oft, am drun rëscht ménger nei. Der rifft Freiesch vu, wou Haus blëtzen schéinen ké. Hir Kënnt verstoppen as. No Heck méngem grousse zwé, Hierz Feierwon ech et, wär no eise nozegon erwaacht.

https://dhtn.edu.vn/members/angelauy.4747/

https://okmen.edu.vn/threads/facial-machine-review-ranking.109242/

https://okmen.edu.vn/members/angelauy.12911/

https://dhtn.edu.vn/threads/facial-machine-review-ranking.58751/

http://www.celtras.uniport.edu.ng/profile/angelauy/

https://dtc.edu.np/members/angelauy/

http://diendanrgep.moet.gov.vn/index.php?members/angelauy.39135/

http://atpuce.puce.edu.ec:8080/web/facialskincare

http://atpuce.puce.edu.ec:8080/web/facialskincare/home/-/blogs/how-to-choose-a-facial-device

http://epm.dwvs.cy.edu.tw/web/facialskincare

http://epm.dwvs.cy.edu.tw/web/facialskincare/home/-/blogs/2945411

https://bacgiang.tcvn.gov.vn/?question=how-to-choose-a-facial-devices-2

https://bacgiang.tcvn.gov.vn/?question=face-massager

http://tdc.lamdongdost.gov.vn/hoi-dap/mid/424/type/detail/id/2320/task/-1

http://www.gxmg.gov.cn/bbs/home.php?mod=space&uid=20100

http://murmur-dev.csail.mit.edu/thread?group_name=zeto&tid=11913

http://murmur-dev.csail.mit.edu/thread?group_name=zeto&tid=11914

http://murmur-dev.csail.mit.edu/thread?group_name=zeto&tid=11915

http://murmur-dev.csail.mit.edu/thread?group_name=Facialcare&tid=11919

http://murmur-dev.csail.mit.edu/thread?group_name=Facialcare&tid=11918

http://murmur-dev.csail.mit.edu/thread?group_name=Facialcare&tid=11917

http://murmur-dev.csail.mit.edu/thread?group_name=Facialcare&tid=11916

http://murmur-dev.csail.mit.edu/thread?group_name=Skincare&tid=11920

http://metadatace.cci.drexel.edu/forum/index.php?u=/topic/28025/Facial%20Skincare

http://acva2010.cs.drexel.edu/forum/index.php?u=/topic/33903/recommended-facial-devices-for-men

http://git.newslab.iith.ac.in/angelauy

http://git.newslab.iith.ac.in/snippets/6674

http://www.cali.edu.co/index.php/comunicacion/foro/facelif

https://sogiaothong.yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=1418

https://sogiaothong.yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=1419

https://sogiaothong.yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=1420

https://sogiaothong.yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=1422

https://cucthongke.yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=1732

https://cucthongke.yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=1733

https://cucthongke.yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=1734

http://fpdf.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=8700

http://fpdf.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=8701

http://fpdf.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=8702

https://giaibaochipctt.mard.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=5983

https://giaibaochipctt.mard.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=5984

https://giaibaochipctt.mard.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=5985

http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/Lists/YkienPhanHoi/DispForm.aspx?ID=10886

http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/Lists/YkienPhanHoi/DispForm.aspx?ID=10887

http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/Lists/YkienPhanHoi/DispForm.aspx?ID=10888

http://pyttkvtphcm.gov.vn/question/facial-skincare/

http://pyttkvtphcm.gov.vn/question/facial-skincare-links/

http://pyttkvtphcm.gov.vn/question/facial-skincare-list/

https://chuthapdohatinh.org.vn/upload/tailieu/facial-care-device-1639651493s.htm

http://viwa-n.gov.vn/hoi-dap-truc-tuyen/chi-tiet-30059

http://viwa-n.gov.vn/hoi-dap-truc-tuyen/chi-tiet-30060

http://viwa-n.gov.vn/hoi-dap-truc-tuyen/chi-tiet-30061

https://lexsrv3.nlm.nih.gov/fdse/search/search.pl?Match=0&Realm=All&Terms=https%3A%2F%2Fllskin.jp

https://lexsrv3.nlm.nih.gov/fdse/search/search.pl?Match=0&Realm=All&Terms=https%3A%2F%2Fwww.llskin.jp

https://sio2.mimuw.edu.pl/c/oi22-1/forum/19/9805/

https://cyber.harvard.edu/cyberlaw_winter10/User_talk:Aobongchuyenthietke

https://cyber.harvard.edu/cyberlaw_winter10/User_talk:Facial

https://lib02.uwec.edu/ClarkWiki/index.php?title=User:Aobongchuyenthietke

https://lib02.uwec.edu/ClarkWiki/index.php?title=User:Facial
Created at 3/20/2022 8:34 AM by  
Last modified at 3/20/2022 8:34 AM by