Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Rendición de Cuentas 2017

Escoja con una (X) el tema que le gustaría que se incluyera:

1. Autoridad- Le compete regular, certificar, vigilar y controlar a todos los proveedores de servicios a la aviación, y sancionar el incumplimiento a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RA

Sanciones a las aerolíneas

2. Proveedor de servicios: Aerocivil suministra los servicios a la navegación aérea, servicios aeroportuarios y servicios de instrucción a personal aeronáutico

Qué espacios de formación tiene la Aerocivil dirigidos a la ciudadanía

¿Otro cuál?

Công thức tính công suất tiêu thụ điện trong gia đình bạn được tính bằng công thức nào ?
Hãy theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi để hiểu hơn về https://donghanhchocuocsongtotdep.vn/cach-tinh-cong-suat-dien-tieu-thu và các thông tin hữu ích khác nhé
Tìm hiểu công suất, công suất điện tiêu thụ
Công suất được hiểu theo khái niệm đơn giản như sau: Công suất là đại lượng đặc trưng cho tốc độ thực hiện công của người hoặc máy. Nó được xác định bằng công thực hiện trong 1 đơn vị thời gia Nó đực tính bằng công thức:
P =A/t
Trong đó:
• P: công suất được đo bằng (Jun/giây (J/s) hoặc Oát (W)
• A: công thực hiện (N.m hoặc J)
• T: thời gian thực hiện công (s)
• Cách quy đổi sang W:
1KW= 1000W
1MW= 1.000.000W
Tham khảo bài viết khác:
• công thức nhiệt lượng: https://donghanhchocuocsongtotdep.vn/cong-thuc-tinh-nhiet-luong
• công thức con lắc lò xo: https://donghanhchocuocsongtotdep.vn/con-lac-lo-xo-la-gi
Công thức tính công suất dòng điện
Công suất điện xoay chiều:
Công suất điện của mạch điện xoay chiều được tính theo công thức:
P = U.Icos(φu– φi) = UIcosφ
Trong đó:
P: công suất của mạch điện xoay chiều (W)
U: điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch điện xoay chiều (V)
I: cường độ hiệu dụng trong mạch điện xoay chiều (A)
cos φ: hệ số công suất của đoạn mạch xoay chiều
Tham khảo bài viết khác:
• công thức tính từ thông: https://donghanhchocuocsongtotdep.vn/cong-thuc-tinh-tu-thong
• cường độ dòng điện không đổi: https://donghanhchocuocsongtotdep.vn/cuong-do-dong-dien-khong-doi
Điện năng tiêu thụ của mạch điện xoay chiều được tính theo công thức sau:
Điện năng tiêu thụ của mạch điện xoay chiều tương tự như của mạch điện có dòng điện không đổi, được xác định bằng biểu thức sau:
W = P*t
Trong đó:
W: điện năng tiêu thụ (công của mạch điện) (J)
P: công suất mạch điện (W)
t: thời gian sử dụng điện (s)
Để đo điện năng tiêu thụ của tất cả các thiết bị điện trong mạch điện xoay chiều, người ta sử dụng công tơ điện. Lúc này, điện năng tiêu thụ được tính theo đơn vị là kWh (số điện):
1 số điện = 1kWh = 1000(W).3600(s) = 3 600 000 (J).

Tham khảo bài viết khác:
• dao động điều hòa: https://donghanhchocuocsongtotdep.vn/dao-dong-dieu-hoa-la-gi
• thấu kính hội tụ: https://donghanhchocuocsongtotdep.vn/cong-thuc-thau-kinh-hoi-tu-phan-ky

Created at 11/24/2021 11:53 AM by  
Last modified at 11/24/2021 11:53 AM by