Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Rendición de Cuentas 2017

Escoja con una (X) el tema que le gustaría que se incluyera:

1. Autoridad- Le compete regular, certificar, vigilar y controlar a todos los proveedores de servicios a la aviación, y sancionar el incumplimiento a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RA

Cambios realizados a la normatividad aeronáutica en el 2017

2. Proveedor de servicios: Aerocivil suministra los servicios a la navegación aérea, servicios aeroportuarios y servicios de instrucción a personal aeronáutico

Rediseño del espacio aéreo de Bogotá

¿Otro cuál?

Bảng tuần hoàn hóa học

Xem ngay: https://bluefone.com.vn/tinh-chat-vat-ly-hoa-hoc-cua-vang/

Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

Xem ngay: https://bluefone.com.vn/cong-thuc-hoa-hoc-cua-muoi/

Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân (từ trái sang phải, từ trên xuống dưới)
Các nguyên tố có cùng số lớp e xếp vào cùng một hàng (chu kì).
Các nguyên tố có cấu hình e tương tự nhau được xếp vào cùng một cột (nhóm).

Tham khảo: https://bluefone.com.vn/bang-tuan-hoa-hoa-hoc/
https://bluefone.com.vn/cong-thuc-hoa-hoc-cua-ruou/

Cấu tạo bảng tuần hoàn

Ô nguyên tố
O-nguyen-to.jpg
Mỗi nguyên tố hóa học chiếm một ô trong bảng tuần hoàn được gọi là ô nguyên tố.
Số thứ tự ô nguyên tố = số hiệu nguyên tử của nguyên tố (= số e = số p = số đơn vị điện tích hạt nhân).

Chu kì

– Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp e, được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

– Số thứ tự chu kì = số lớp e.

– Bảng tuần hoàn hiện có 7 chu kì được đánh số từ 1 đến 7:

Chu kì 1, 2, 3: chu kì nhỏ.
Chu kì 4, 5, 6, 7: chu kì lớn.
Chu kì 7 chưa hoàn thành.

Xem ngay:

https://bluefone.com.vn/cong-thuc-hoa-hoc-cua-axit/
https://bluefone.com.vn/cong-thuc-hoa-hoc-cua-duong/

– Mong rằng những chia sẽ trên sẽ giúp cho bạn một phần nào đó trong việc học tập của mình. Xin chân thành cảm ơn bạn khi đã xem hết bài viết này. Để có thể xem thêm nhiều bài viết hơn nữa hãy truy cập vào trang: https://bluefone.com.vn/
Created at 11/24/2021 1:10 AM by  
Last modified at 11/24/2021 1:10 AM by